Informacja o przetwarzaniu danych osobowych pozyskanych w ramach monitoringu

1. Administratorem danych osobowych pozyskanych w ramach systemu monitoringu jest:
Galeria Corso Sp. z o.o.
ul. Plac Bankowy 2
00-095 Warszawa

2. Podstawa prawna:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r, poz. 1000) – zgoda osoby, której dane dotyczą; prawne uzasadniony cel i interes administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO)

3. Obszar objęty monitoringiem kamer:
Teren Galerii Corso, w tym chodników i parkingów wokół budynku Galerii Corso (z wyłączeniem obszarów, gdzie z przyczyn prawnych lub technicznych monitoring nie został zainstalowany)

4. Cel zbierania i przetwarzania danych:
Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia oraz porządku na obszarze objętym monitoringiem, a także przygotowywanie materiałów i relacji z wydarzeń, akcji promocyjnych, imprez i innych zdarzeń w celu ich publikacji w mediach społecznościowych, stronach internetowych oraz środkach masowego przekazu

5. Czas przetwarzania danych:
Do 10 dni; w wyjątkowych wypadkach dłużej, o ile przetwarzanie jest konieczne dla wypełnienia przez administratora danych osobowych obowiązku prawnego lub ochrony jego prawnie uzasadnionych interesów

6. Przysługujące Ci prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1) prawo dostępu do danych osobowych;
2) prawo do sprostowania danych osobowych;
3) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5) prawo do usunięcia danych osobowych;
6) prawo do przenoszenia danych osobowych;
7) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
8) prawo do złożenia skargi do organu nadzoru.

7. Dane kontaktowe dla celów skorzystania z przysługujących Ci praw i uzyskania informacji:
Telefon: 91 321 20 36
E-mail: ­biuro@fprop.com.pl
WWW: www.galeriacorso.pl, www.facebook.com/GaleriaCorso

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Uprzejmie informujemy, że w związku z prowadzonym monitoringiem przebywanie na obszarze nim objętym oznacza wyrażenie przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w powyżej wskazanym zakresie.