Regulamin dla Odwiedzających Galerię Handlową CORSO w Świnoujściu

W trosce o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie Klientów Galerii Handlowej CORSO w Świnoujściu, zwanej dalej „Galerią”, uprzejmie prosimy wszystkie osoby odwiedzające naszą Galerię
o przestrzeganie postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie oraz stosowanie się do zaleceń ochrony oraz pracowników Galerii.

Regulamin obowiązuje na terenie całej Galerii oraz na jej  terenach zewnętrznych.

Wejście na teren Galerii oznacza zgodę na wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu.

 1. Galeria jest dostępna dla Odwiedzających w godzinach jej otwarcia wskazanych na wejściach oraz na stronie internetowej: www.galeriacorso.pl. – wejście na teren kina (piętro
  +2) możliwe jest w godzinach otwarcia kina, zgodnie z  repertuarem.
 1. Osoby przebywające na terenie Galerii zobowiązane są do zachowywania się zgodnie
  z przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, w sposób niezagrażający bezpieczeństwu oraz  niezakłócający spokoju pozostałych odwiedzających oraz pracowników Galerii.
 1. Małoletni w wieku poniżej 13 lat na terenie Galerii mogą przebywać wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów. Za bezpieczeństwo małoletnich odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
 1. Na terenie Galerii nie zezwala się:
 • przebywania osobom w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem podobnie działających środków odurzających, zakłócających porządek publiczny, zachowujących się w sposób uciążliwy lub uporczywie naruszających niniejszy Regulamin, a także sprawców kradzieży mienia oraz innych czynów karalnych, zatrzymanych na terenie Galerii;
 • wchodzenia z przedmiotami mogącymi stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, lub których posiadanie i przechowywanie jest prawnie zabronione;
 • używania otartego ognia lub jakichkolwiek rzeczy i przedmiotów, których użycie powoduje powstanie źródła ognia, dymu lub pary itp. (np. zapałki, zapalniczki, świeczki, elektroniczne papierosy, race) oraz wnoszenia na teren Galerii wszelkiego rodzaju broni oraz materiałów łatwopalnych i wybuchowych.
 • zażywania jakichkolwiek środków odurzających, palenia wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych a także spożywania napojów alkoholowych poza restauracjami i kawiarniami serwującymi alkohol;
 • niszczenia mienia, w tym zanieczyszczania Galerii, niszczenia lub używania urządzeń i instalacji przeznaczonych do użytku publicznego, takich jak toalety, pomieszczenia sanitarne, windy, korytarze,  itp. niezgodnie z ich przeznaczeniem.  
 • zaklejania, zasłaniania oraz zrywania oznaczeń ewakuacyjnych i informacyjnych na terenie Galerii;
 • hałasowania, biegania, gry w piłkę, wprowadzania i jazdy na rowerach, skuterach, motocyklach, segwayach, hulajnogach, smart balance boardach, samochodzikach zdalnie sterowanych, a także jazdy na łyżworolkach, deskorolkach, butorolkach, itp.;
 • opierania o witryny, balustrady, poręcze i inne elementy budynku oraz przypinania do nich rowerów i podobnych urządzeń umożliwiających przemieszczanie poza wyznaczonymi do tego miejscami na zewnątrz budynku;
 • siadania poza wyznaczonymi do tego miejscami, szczególnie na schodach, kwietnikach i innych elementach dekoracyjnych;
 • nagabywania innych osób;
 • organizowania zgromadzeń, wystawiania na sprzedaż towarów, handlu obnośnego
  i obwoźnego, występów muzycznych, prowadzenia akcji charytatywnych bez pisemnej zgody Dyrekcji Galerii;
 • dystrybuowania materiałów reklamowych bez zgody Dyrekcji Galerii;
 • parkowania na miejscach wyłączonych z ruchu, chodnikach, drodze pożarowej oraz w strefie dostaw Galerii;
 • fotografowania lub filmowania Galerii z zewnątrz i wewnątrz w celach komercyjnych lub przez profesjonalnych fotografów bądź ekipy telewizyjne bez uprzedniej zgody Dyrekcji Galerii;
 1. W strefach wspólnych Galerii CORSO tj. na pasażach, korytarzach, parkingu,  dopuszcza się wprowadzanie psów i innych zwierząt domowych zwanych dalej „pupilami”, o ile nie zagrażają bezpieczeństwu i nie są uciążliwe dla innych odwiedzających, na poniższych zasadach:
 • wprowadzając pupila na teren Galerii jego opiekun musi zachować szczególną ostrożność – jest zobowiązany do posiadania pełnej kontroli nad pupilem przez cały czas jego obecności na terenie Galerii, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii higieny i bezpieczeństwa innych osób;
 • opiekun pupila ponosi pełną odpowiedzialność za jego zachowanie oraz za ewentualne szkody, które wyrządzi, w szczególności ma obowiązek posprzątać po nim nieczystości;
 • opiekun zobowiązany jest do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia oraz życia ludzi i innych zwierząt oraz w szczególności dołożenia starań, by pupil był jak najmniej uciążliwy dla otoczenia i nie zanieczyszczał miejsc przeznaczonych dla wspólnego użytku;
 • na teren Galerii pupile mogą być wprowadzane wyłącznie przez osoby pełnoletnie;
 • pupile (zwłaszcza psy) mogą być wprowadzane wyłącznie w kagańcu i na smyczy o długości nieprzekraczającej 1 m lub na rękach właściciela, czy w odpowiednio zabezpieczonym transporterze;
 • pupile nie mogą być wprowadzane na schody ruchome;
 • w trosce o komfort pozostałych osób rekomenduje się nie wprowadza zwierząt na teren strefy restauracyjnej.

Zasady wejścia pupili na teren poszczególnych  lokali podlegają wyłącznej decyzji właściciela lokalu. Przed wejściem do każdego Lokalu jest umieszczona informacja graficzna informująca, czy zwierzęta są w nim akceptowane.

Psy asystujące, posiadające odpowiednie zaświadczenie, mogą poruszać się po terenie całej Galerii bez ograniczeń.

Szczególne sytuacje:

 1. Dyrekcja Galerii lub ochrona powinna być poinformowane o wszelkich zagrożeniach bezpieczeństwa na terenie Galerii.
 2. Wszystkie przedmioty pozostawione na terenie Galerii należy niezwłocznie zgłosić Ochronie Galerii.
 3. W przypadku wystąpienia zagrożenia lub konieczności ewakuacji z budynku wszystkie osoby zobowiązane są do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom Dyrekcji Galerii, Ochrony i publicznych służb ratunkowych i porządkowych.
 4. Osoby naruszające niniejsze postanowienia zobowiązane są opuścić teren Galerii na wezwanie Dyrekcji Galerii lub osób przez niego upoważnionych (ochrona Galerii, administracja).

Wszystkich odwiedzających uprzejmie prosimy o stosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu.

DZIĘKUJEMY I ŻYCZYMY UDANYCH ZAKUPÓW.