Regulamin zajęć dla dzieci 06.12.2022

REGULAMIN ZAJĘĆ

PROWADZONYCH PRZEZ MIEJSKI DOM KULTURY W ŚWINOUJŚCIU,

NA TERENIE GALERII HANDLOWEJ CORSO W ŚWINOUJŚCIU PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 5,

W DNIU 6.12.2022r w godz. 14:00-18:00

TEMAT – KARTKA Z ŻYCZENIAMI DLA MIKOŁAJA

1. Organizatorem zajęć dla dzieci jest Miejski Dom Kultury w Świnoujściu.

2. Miejsce zajęć poziom 1 Galerii Handlowej CORSO w Świnoujściu przy ul. Dąbrowskiego 5.

3. Termin zajęć 06.12.2022r. godz. 14:00 – 18:00.

4. Temat zajęć pisanie /wykonanie pracy plastycznej z życzeniami dla Mikołaja.

5. Uczestnicy dzieci w wieku 5-12 lat.

6. Warsztaty dla dzieci są bezpłatne.

6. Prowadzenie zajęć przez Instruktorki nie polega na przejęciu opieki nad dzieckiem, a jedynie na zorganizowaniu zajęć plastycznych. Rodzic /Opiekun jest zobowiązany przebywać z dzieckiem w trakcie zajęć.

7. Ze względów organizacyjnych maksymalna ilość dzieci pracujących jednocześnie przy stanowiskach, wynosi 10 osób.

8. W zajęciach mogą uczestniczyć tylko dzieci zdrowe.

9. Materiały do wykonania prac plastycznych są zapewnione przez Organizatora.

10. Instruktorka ma prawo odmówić prowadzenia zajęć z dzieckiem, które nie słucha jego poleceń, niszczy przedmioty i materiały plastyczne itp.

10. Organizator ma prawo do wykorzystania wykonanej przez Dziecko pracy plastycznej i przekazania Galerii CORSO, w celu nieodpłatnego jej wyeksponowania w widocznym miejscu na terenie Galerii CORSO
w Świnoujściu. Wykonana przez dziecko praca plastyczna staje się własnością Galerii CORSO, w Świnoujściu.

11. Organizator i Galeria CORSO ma prawo do wykonywania zdjęć podczas zajęć oraz ich publikacji na swoich stronach internetowych i portalach społecznościowych. Rodzic/Opiekun wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie wizerunku dziecka uczestniczącego w zajęciach.

12. Uczestnictwo dziecka w zajęciach, jest jednoznaczne z akceptacją powyższego Regulaminu przez jego Rodzica/Opiekuna prawnego lub osoby upoważnionej.

13. Organizator jest wyłącznym Administratorem danych osobowych uczestników zajęć i zobowiązany jest do realizowania wszystkich obowiązków Administratora danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.